Домен lex.net.ua зарегистрирован в интересах клиента.

Домен lex.net.ua зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name lex.net.ua has been registered on behalf of a client.